Đồng hồ Patek Philippe Perpetual Calendar Ref.3970 Đồng hồ Patek Philippe Perpetual Calendar Ref.3970

Đồng hồ Patek Philippe Perpetual Calendar Ref.3970

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 70.000 - 90.000 USD
  • Thương hiệu: Patek Philippe
  • Mã hiệu: 3970
  • Bộ máy: 27-70Q
  • Vỏ: size 36mm, chất liệu Platinum, dây da

 

Tại vị trí số 723 của phiên đấu giá Antiquorum là một thiết kế đến từ thương hiệu Patek Philippe. Mẫu Đồng hồ Patek Philippe Perpetual Calendar Ref.3970 được sản xuất vào khoảng năm 2001.