Đồng hồ Patek Philippe Wordtime Newyork Limited Edition 5230G-010

Đồng hồ Patek Philippe Wordtime Newyork Limited Edition 5230G-010

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum

  • Ngày đấu giá: 28/4/2019

  • Mức giá dự kiến: 48.700-69.200 USD
  • Thương hiệu: Patek Philippe
  • Mã hiệu: 5230G-010
  • Bộ máy: 240 HU, automatic
  • Kích thước: 38,5mm; vàng trắng 18k
  • Dây: dây da
  • Phụ kiện đi kèm: chứng nhận nguồn gốc, hộp đồng hồ, sổ hướng dẫn sử dụng.

Tại vị trí số 381 của phiên đấu giá Antiquorum là một mẫu đồng hồ Patek Philippe Wordtime Newyork Limited Edition. Mẫu Patek này là phiên bản phát hành năm 2017 giới hạn ở Thị trường Hoa Kỳ với chỉ 300 chiếc đồng hồ được sản xuất,