Đồng hồ Roger Dubuis Diver Tourbidiver Titanium & Ceramic Skeletonzied Limited Edition Đồng hồ Roger Dubuis Diver Tourbidiver Titanium & Ceramic Skeletonzied Limited Edition Đồng hồ Roger Dubuis Diver Tourbidiver Titanium & Ceramic Skeletonzied Limited Edition Đồng hồ Roger Dubuis Diver Tourbidiver Titanium & Ceramic Skeletonzied Limited Edition Đồng hồ Roger Dubuis Diver Tourbidiver Titanium & Ceramic Skeletonzied Limited Edition Đồng hồ Roger Dubuis Diver Tourbidiver Titanium & Ceramic Skeletonzied Limited Edition

Đồng hồ Roger Dubuis Diver Tourbidiver Titanium & Ceramic Skeletonzied Limited Edition

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 25.000-50.000 USD
  • Thương hiệu: Roger Dubuis
  • Năm sản xuất: khoảng 2012
  • Bộ máy:cal. lên dây cót tay
  • Vỏ: size: 48mm
  • Chất liệu: Titanium & Ceramic
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, sổ, thẻ, hộp bao ngoài, 2 đĩa DVD 

Tại vị trí số 20 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Roger Dubuis -Đồng hồ Roger Dubuis Diver Tourbidiver Titanium & Ceramic Skeletonzied Limited Edition được sản xuất năm 2012.