Đồng Hồ Rolex Explorer II 1655

Đồng Hồ Rolex Explorer II 1655

0 VND
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 12.000-18.000 USD
  • Thương hiệu: Rolex
  • Mã hiệu: 1655
  • Bộ máy: 1570
  • Năm sản xuất 1977
  • Vỏ: size 38mm

Tại vị trí số 184 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế Đồng Hồ Rolex Explorer II 1655.