Đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona Beach 116519

Đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona Beach 116519

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 25.000-35.000 USD
  • Thương hiệu: Rolex
  • Bộ Sưu Tập: Daytona
  • Năm sản xuất: 2006
  • Mã hiệu: 116519
  • Bộ máy: 4130, chất liệu: vỏ và khóa vàng trắng, dây da
  • Vỏ: size 40mm, Phụ kiện: giấy chứng nhận nguồn gốc

Tại vị trí số 735 của phiên đấu giá Antiquorum là một thiết kế đến từ thương hiệu Rolex. Mẫu Đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona Beach 116519 được sản xuất vào khoảng năm 2006.