Đồng Hồ Rolex Daytona “Paul Newman Panda” Ref. 6265

Đồng Hồ Rolex Daytona “Paul Newman Panda” Ref. 6265

0 VND
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 300,000 - 500,000 USD
  • Thương hiệu: Rolex
  • Mã hiệu: 6265
  • Năm sản xuất: khoảng 1971
  • Bộ máy: cal. 727 lên cót tay
  • Vỏ: size 37mm
  • Chất liệu: Thép
  • Phụ kiện đi kèm: Chỉ còn đồng hồ

Tại vị trí số 94 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế của Rolex - Đồng hồ Rolex Daytona “Paul Newman Panda” Ref. 6265 được sản xuất năm 1971.