Đồng hồ Rolex Daytona Paul Newman Ref. 6262

Đồng hồ Rolex Daytona Paul Newman Ref. 6262

Đã đấu giá
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 120,000 - 180,000 USD
  • Thương hiệu: Rolex
  • Mã hiệu: 6262
  • Năm sản xuất: khoảng 1971
  • Bộ máy: cal. 727 lên cót tay
  • Vỏ: size 37.5mm
  • Chất liệu: Thép
  • Phụ kiện đi kèm: Chỉ còn đồng hồ

Tại vị trí số 93 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế của Rolex - Đồng hồ Rolex Daytona Paul Newman Ref. 6262 được sản xuất năm 1971.