Đồng hồ Rolex GMT Master 1675

Đồng hồ Rolex GMT Master 1675

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 12/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 15.000-25.000 USD
  • Thương hiệu: Rolex
  • Bộ sưu tập: GMT Master
  • Mã hiệu: 1675
  • Năm sản xuất: khoảng 1966
  • Bộ máy: 1560
  • Vỏ: size 39.5mm
  • Chất liệu: dây vỏ thép

Tại vị trí số 11 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế nằm trong bộ sưu tập GMT Master của nhà Rolex - Mẫu đồng hồ Rolex GMT Master 1675 được sản xuất khoảng năm 1966.