Đồng Hồ Rolex GMT Master II 116710BLNR

Đồng Hồ Rolex GMT Master II 116710BLNR

0 VND
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 7,000 - 10,000 USD
  • Thương hiệu: Rolex
  • Mã hiệu: 116710BLNR
  • Năm sản xuất: 2016
  • Bộ máy: cal.3186
  • Vỏ: size 40mm
  • Chất liệu: Thép
  • Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ

Tại vị trí số 59 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế của Rolex GMT Master II 116710BLNR.