Đồng hồ Rolex Submariner 16610

Đồng hồ Rolex Submariner 16610

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 6.500-8.500 USD
  • Thương hiệu: Rolex
  • Bộ Sưu Tập: Submariner
  • Năm sản xuất: 1989
  • Mã hiệu: 16610
  • Bộ máy: 3135
  • Vỏ: size 40mm, chất liệu thép

Tại vị trí số 729 của phiên đấu giá Antiquorum là một thiết kế đến từ thương hiệu Rolex. Mẫu Đồng hồ Rolex Submariner 16610 được sản xuất vào khoảng năm 1989.