Đồng hồ Rolex Submariner 16610LV

Đồng hồ Rolex Submariner 16610LV

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 15.000-20.000 USD
  • Thương hiệu: Rolex
  • Bộ Sưu Tập: Submariner
  • Năm sản xuất: 2007
  • Mã hiệu: 16610LV
  • Bộ máy: 3135
  • Vỏ: size 40mm, chất liệu thép
  • Phụ kiện: Hộp, sổ, thẻ, mắt phụ

Tại vị trí số 738 của phiên đấu giá Antiquorum là một thiết kế đến từ thương hiệu Rolex. Mẫu Đồng hồ Rolex Submariner 16610LV được sản xuất vào khoảng năm 2007.