Đồng Hồ Rolex Submariner 16610LV

Đồng Hồ Rolex Submariner 16610LV

0 VND
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 12.000-20.000 USD
  • Thương hiệu: Rolex
  • Mã hiệu: 16610LV
  • Bộ máy: 3135
  • Năm sản xuất: 2005
  • Vỏ: size 40mm
  • Phụ kiện: Fullset hộp sổ thẻ

Tại vị trí số 178 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế Đồng Hồ Rolex Submariner 16610LV.