Đồng hồ Ulysse Nardin Celestial Moonstruck Ref 1069-113 Limited Edition Đồng hồ Ulysse Nardin Celestial Moonstruck Ref 1069-113 Limited Edition

Đồng hồ Ulysse Nardin Celestial Moonstruck Ref 1069-113 Limited Edition

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 20.000-30.000 USD
  • Thương hiệu: Ulysse Nardin
  • Năm sản xuất: khoảng 2012
  • Bộ máy: cal. UN106 automatic
  • Vỏ: size: 46mm
  • Chất liệu: Vỏ Platinum, vành Ceramic
  • Phụ kiện đi kèm: thẻ

Tại vị trí số 204 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Ulysse Nardin - Đồng hồ Ulysse Nardin Celestial Moonstruck Ref 1069-113 Limited Edition được sản xuất năm 2012.