Đồng hồ Ulysse Nardin Freak Diavolo 8 Days Carrousel Tourbillon 75th Anniversary Ref 2089-115 Đồng hồ Ulysse Nardin Freak Diavolo 8 Days Carrousel Tourbillon 75th Anniversary Ref 2089-115

Đồng hồ Ulysse Nardin Freak Diavolo 8 Days Carrousel Tourbillon 75th Anniversary Ref 2089-115

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 30.000-50.000 USD
  • Thương hiệu: Ulysse Nardin
  • Năm sản xuất: khoảng 2010
  • Bộ máy: cal. UN-208 lên dây cót tay
  • Vỏ: size: 43mm
  • Chất liệu: Vàng trắng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: thẻ

Tại vị trí số 206 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Ulysse Nardin - Đồng hồ Ulysse Nardin Freak Diavolo 8 Days Carrousel Tourbillon 75th Anniversary Ref 2089-115 được sản xuất năm 2010.