Đồng hồ Ulysse Nardin Genghis Khan Ref 786-88 Limited Edition

Đồng hồ Ulysse Nardin Genghis Khan Ref 786-88 Limited Edition

0 VND
 • Nhà đấu giá: Sotheby's
 • Ngày đấu giá: 12/5/2019
 • Mức giá dự kiến: 120.000-180.000 USD
 • Thương hiệu: Ulysse Nardin
 • Mã hiệu: 786-88
 • Năm sản xuất: khoảng 2007
 • Bộ máy: cal.78 lên dây cót tay
 • Vỏ: size 42mm
 • Chất liệu: vỏ và khóa gấp bằng platinum, dây da cá sấu
 • Phụ kiện đi kèm: hộp + sổ + thẻ

Tại vị trí số 106 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Ulysse Nardin - Đồng hồ  Ulysse Nardin Genghis Khan Ref 786-88 Limited Edition được sản xuất năm 2007.