Đồng hồ Vacheron Constantin Malte 42005 Đồng hồ Vacheron Constantin Malte 42005

Đồng hồ Vacheron Constantin Malte 42005

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 16,000 - 22,000 USD
  • Thương hiệu: Vacheron Constantin
  • Mã hiệu: 6963
  • Bộ máy: cal VC 1206
  • Kích thước: 388 mm
  • Phụ kiện đi kèm: Hộp, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận bảo hành, COSC

Tại vị trí số 341 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc đồng hồ Vacheron Constantin Malte 42005.