Đồng hồ Vacheron Constantin Malte Perpetual Calendar Đồng hồ Vacheron Constantin Malte Perpetual Calendar

Đồng hồ Vacheron Constantin Malte Perpetual Calendar

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 25.000 - 35.000 USD
  • Thương hiệu: Vacheron Constantin
  • Bộ sưu tập: Malte Perpetual Calendar
  • Mã hiệu: 47112
  • Năm sản xuất: khoảng 2001
  • Bộ máy: 1141QP
  • Vỏ: size 39mm, chất liệu Vàng hồng, dây da

 

Tại vị trí số 711 của phiên đấu giá Antiquorum là một thiết kế đến từ thương hiệu Vacheron Constantin. Mẫu Đồng hồ Vacheron Constantin Malte Perpetual Calendar được sản xuất vào khoảng năm 2001.