Đồng hồ Tiffany Minute-Repeating Spilit Seconds Đồng hồ Tiffany Minute-Repeating Spilit Seconds

Đồng hồ Tiffany Minute-Repeating Spilit Seconds

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 9,000 - 14,000 USD
  • Thương hiệu: Tiffany
  • Mã hiệu: 6963
  • Bộ máy: cal 17’’’
  • Kích thước: 48 mm
  • Phụ kiện đi kèm: Hộp

Tại vị trí số 388 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc đồng hồ Tiffany Minute-Repeating Spilit Seconds