Đồng hồ Hublot Big Bang Key Of Time MP-02 Limited Edition Đồng hồ Hublot Big Bang Key Of Time MP-02 Limited Edition

Đồng hồ Hublot Big Bang Key Of Time MP-02 Limited Edition

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 50.000-100.000 USD
  • Thương hiệu: Hublot
  • Năm sản xuất: khoảng 2010
  • Bộ máy: cal. HUB 9002 lên dây cót tay
  • Vỏ: size: 52x61mm
  • Chất liệu: Titanium & hợp kim nhôm Vanadium, Ceramic
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, thẻ, chứng nhận service hãng vào 09/11/2018 

Tại vị trí số 35 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Hublot - Đồng hồ Hublot Big Bang Key Of Time MP-02 Limited Edition được sản xuất năm 2010.