Đồng hồ Jaeger Lecoultre Atmos 561 By Newson

Đồng hồ Jaeger Lecoultre Atmos 561 By Newson

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 10,000 - 15,000 USD
  • Thương hiệu: Jaeger Lecoultre
  • Mã hiệu: 261.10.20
  • Bộ máy: cal 561
  • Kích thước: 245 x 155 mm
  • Phụ kiện đi kèm: Hộp, giấy bảo hành, sổ hướng dẫn, pin cài đặt

Tại vị trí số 243 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc đồng hồ Đồng hồ Jaeger Lecoultre Atmos 561 By Newson.