Đồng hồ Jaeger-leCoultre Dual Time Zone Tourbillon AMVOX3 Ceramic Limited Edition Đồng hồ Jaeger-leCoultre Dual Time Zone Tourbillon AMVOX3 Ceramic Limited Edition Đồng hồ Jaeger-leCoultre Dual Time Zone Tourbillon AMVOX3 Ceramic Limited Edition

Đồng hồ Jaeger-leCoultre Dual Time Zone Tourbillon AMVOX3 Ceramic Limited Edition

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 25.000-50.000 USD
  • Thương hiệu: Jaeger-leCoultre
  • Năm sản xuất: khoảng 2009
  • Bộ máy: cal. 988 automatic
  • Vỏ: size: 44mm
  • Chất liệu: Ceramic
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, giấy chứng nhận nguồn gốc

Tại vị trí số 205 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Jaeger-leCoultre - Đồng hồ Jaeger-leCoultre Dual Time Zone Tourbillon AMVOX3 Ceramic Limited Edition được sản xuất năm 2009.