Đồng hồ Jaeger-leCoultre Hybris Artistica Doumetre Spherotourbillon Đồng hồ Jaeger-leCoultre Hybris Artistica Doumetre Spherotourbillon

Đồng hồ Jaeger-leCoultre Hybris Artistica Doumetre Spherotourbillon

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 120.000-180.000 USD
  • Thương hiệu: Jaeger-leCoultre
  • Năm sản xuất: khoảng 2015
  • Bộ máy: cal. 382 lên dây cót tay
  • Vỏ: size: 43mm
  • Chất liệu: Vàng trắng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: hộp

Tại vị trí số 91 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Jaeger-leCoultre - Đồng hồ Jaeger-leCoultre Hybris Artistica Doumetre Spherotourbillon được sản xuất năm 2015.