Đồng hồ Jaeger-leCoultre Master Grande Tradition Flying Tourbillon Skychart Minute Repeating Ref 187.3.46 Limited Edition Đồng hồ Jaeger-leCoultre Master Grande Tradition Flying Tourbillon Skychart Minute Repeating Ref 187.3.46 Limited Edition

Đồng hồ Jaeger-leCoultre Master Grande Tradition Flying Tourbillon Skychart Minute Repeating Ref 187.3.46 Limited Edition

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 100.000-200.000 USD
  • Thương hiệu: Jaeger-leCoultre
  • Năm sản xuất: khoảng 2010
  • Bộ máy: cal. 945 lên dây cót tay
  • Vỏ: size: 44.5mm
  • Chất liệu: Vàng trắng 18k

Tại vị trí số 149 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Jaeger-leCoultre - Đồng hồ Jaeger-leCoultre Master Grande Tradition Minute Repeating Ref 187.3.46 Limited Edition được sản xuất năm 2010.