Đồng Hồ Patek Philippe Treo Tường Worldtime

Đồng Hồ Patek Philippe Treo Tường Worldtime

Đã đấu giá
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 8.000-12.000 USD
  • Năm sản xuất: khoảng 2000
  • Bộ máy: quartz
  • Vỏ: size 40 cm
Xem thêm đồng hồ được đấu giá

Tại vị trí số 219 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế Đồng Hồ Patek Philippe Treo Tường Worldtime.