Đồng Hồ Patek Philippe Treo Tường Worldtime

Đồng Hồ Patek Philippe Treo Tường Worldtime

0 VND
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 8.000-12.000 USD
  • Năm sản xuất: khoảng 2000
  • Bộ máy: quartz
  • Vỏ: size 40 cm

Tại vị trí số 219 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế Đồng Hồ Patek Philippe Treo Tường Worldtime.